Vedr. genoptagelse af turneringen den 8/5 2021.

Kære alle

Så nærmer tiden sig, hvor vi endelig kan spille bowling igen.

Efter sidste nyhedsbrev til formændene og udsendelse af turneringsprogrammet har udvalget fået henvendelser fra 15 klubber ud af 37 i alt. (ca. 19%). De er både negative og positive. Nedenstående er de punkter, som der har været henvendelser om og som udvalget har drøftet. Udvalgets kommentarer er noteret i kursiv efter hvert emne:

 • Ingen bowlingtræning i 5 måneder. Dette er ens for alle.
 • Spillere/tilskuere skal testes flere gange om uge, hvis de både skal træne og spille kampe. Sådan er livet desværre i øjeblikket. Dette er gældende for mange af de ting, som vi gerne vil deltage i/gøre i dagens Danmark.
 • Kuglerne er lukket inde i andre haller. Vi kan kun opfordre til, at spillerne/klubberne tager kontakt med de berørte haller og får lavet en aftale om afhentning af kuglerne.
 • De nye regler om lukning af balancehuller gælder kun inden for Danmarks Bowling Forbund og ikke i FSKBH. Så der må gerne spilles med balancehuller.
 • Det er ens for alle, at vi ikke har spillet bowling i mange måneder. Vi opfordrer alle til at tage genstarten af turneringen som en chance for at komme i træning igen og få spillet noget bowling, samt at have hyggeligt samvær med kollegaer og holdkammerater.
 • Aflysning/neutralisering/udskydelse af resten af sæsonen 2020/2021. Der har været en god snak i udvalget de sidste måneder op til genåbning af samfundet om/hvis/hvordan vi skulle genoptage turneringen for 2020/2021. Beslutningen blev taget tidligt, og siden hen bekræftet, at vi/spillerne/klubberne ønskede at genoptage turneringen. Dette gjorde vi på baggrund af ytringer fra nogle spillere/klubber om at de glædede sig til at komme i gang igen. Desværre hørte vi ikke fra så mange om det modsatte. Og de fleste hørte vi slet ikke fra, hvilket vi tydede, at de gerne vil i gang igen. Vi har nu efter udmelding om genstart den 8/5-2021, fået nogen flere henvendelser, både negative og positive. Disse henvendelser ville vi gerne have haft allerede tidligt i dette forløb. Men stadig er det over 82 % af holdene, der gerne vil spille bowling. (dette taget ud fra de henvendelser vi har fået inden den 30/4-2021)
 • Refusion.Da vi har bestilt baner til afvikling af resten af sæsonen, vil der ikke blive udbetalt nogen form for refusion til de klubber, der vælger at melde afbud.
 • Afbud. I forbindelse med genoptagelse af sæsonen 2020/2021, har udvalget valgt at suspendere §6.3.2., §6.3.3. og §6.3.4.
 • Op- og nedrykning af hold til ny sæson. I forbindelse med genoptagelse af sæsonen 2020/2021 har udvalget besluttet at suspendere §4.3.6. Således at holdenes placering ved start af sæsonen 2021/2022 vil blive den samme som ved start af sæsonen 2020/2021. Oprykning kan dog forekomme, hvis et hold fra et højereliggende division/serie ikke tilmeldes til den nye sæson.
 • Op- og nedrykning af spilere. Her gælder de normale regler i bowlingreglementet.
 • Den spilledag, som nu er meldt ud, vil være den originale spilledato. Vi tager ikke hensyn til flytninger, der skete i efteråret.
 • Snittællende. Alle spillede serier er stadig snittællende.

Såfremt I skulle have spørgsmål, er I meget velkomne til at skrive til formanden, som ligeledes vil være i hallen på alle spilledage.

På FSKBH Bowlingudvalgets vegne

Tine Bune

Formand

Så ser det ud til at det lysner forude.
 
Vi har fået melding om, at Worldcuphallen åbner igen den 6. maj 2021 sådan som tingene er i dag.
 
Derfor kan vi gentage vores turnering fra lørdag den 8. maj 2021.
 
Det skal dog her fortælles, at alle, der vil ind i bowlinghallen, skal kunne forevise et coronapas. Det vil sige, at spilleren/tilskueren skal kunne forevise, at spilleren/tilskueren er færdigvaccineret eller har fået foretaget en coronatest inden for de sidste 72 timer. Hvis ikke er der desværre ingen adgang i Worldcuphallen.
 
I skal være opmærksom på, at der er kampe og pokalturnering både lørdage og søndage fra den 8. maj og frem til den 13. juni 2021. Dette så vi når hele turneringen inden sommeren.
 
Vi har prøvet at gøre vores bedste for at ingen hold kommer til at spille 2 gange på samme weekend. Dette har dog ikke helt kunne lade sig gøre. 
 
Resten af turnering vil blive lagt ud på vores hjemmeside www.FSKBHbowling.dk en af de første dage.
 
På gensynsglæde
 
FSKBH Bowlingudvalg
Tine Bune